GDPR a ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naši milí zákazníci,

dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů a Vám práva, o nichž Vás tímto chceme informovat.

Ivana Vašková zpracovává osobní údaje při prodeji výrobků a poskytování služeb. Tímto vás informujeme jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jaká práva jako subjekt údajů máte.

1. Údaje zpracovávané na základě souhlasu

Při poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů zpracováváme následující osobní údaje: - identifikační a adresní údaje (jméno a příjmení, adresa, název firmy, IČ a DIČ) + kontaktní údaje (telefonní a e-mailové spojení), a dále údaje o vašich nákupech jako je přehled zboží nebo služeb , které jste si objednali a také Vašich požadavků v souvislosti s objednávkou. Jaké jsou důvody pro zpracování vašich osobních dat: Údaje zpracováváme na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, který máte právo kdykoliv odvolat. Údaje jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen, a nebo do chvíle, než je Váš souhlas odvolán.

Komu údaje zpřístupňujeme a předáváme

Jestliže nebylo v textu Vámi podepsaného souhlasu výslovně uvedeno jinak, Vaše osobní údaje dále nepředáváme třetím subjektům, mimo subjekty, které pro nás zajišťují související činnosti, zejména zasílání obchodních sdělení, nabídek a informačních textů.

2. Údaje zpracovávané o zákaznících v e-shopu https://www.bio-stavy.cz

Jaké údaje zpracováváme?

O zákaznících našeho e-shopu zpracováváme následující osobní údaje: - identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, adresa, název firmy, IČ a DIČ) + kontaktní údaje (tel. kontakt, e-mail), - údaje k platbě (číslo účtu), a dále také údaje o zboží, které si zákazníci objednali, včetně historie požadavků, žádostí a stížností.

Jaké jsou důvody pro zpracování a jak dlouho údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, zejména abychom zákazníkům mohli zaslat zboží, komunikovat s nimi ohledně objednávek. Další důvod je plnění právních povinností, stanovených zejména daňovými předpisy. Údaje elektronického kontaktu využíváme z důvodu oprávnění uvedených v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, pro zasílání obchodních sdělení.

Zasílání obchodních sdělení mohou jejich příjemci kdykoliv emailem zakázat. Pro zákaz je v emailu reklamního sdělení vložen odkaz.

Údaje platební, kontaktní a adresní osobní, dále údaje o objednaném zboží včetně reklamací budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu kdy mohou být uplatněny práva z vadného plnění. Identifikační, adresní údaje budou dále zpracovávány z důvodu právní povinnosti správce. Identifikační a kontaktní údaje mohou být prodávajícím zpracovány po dobu, po kterou s tím zákazník vyjádří souhlas. Komu údaje zpřístupňujeme a předáváme Vaše osobní údaje předáváme pouze subjektům, které pro nás zajišťují související činnosti, zejména doprava objednaného zboží, zasílání nabídek a informačních sdělení. Vaše osobní údaje žádným dalším osobám nezpřístupňujeme.

3. Práva subjektu údajů dle platné právní úpravy V souladu s platnou právní úpravou a obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte tato práva: - právo na přístup k osobním údajům, které Ivana Vašková zpracovává, - právo na opravu, resp. doplnění údajů v případě, že by byly údaje zpracovány nesprávně nebo nepřesně, - právo na výmaz osobních údajů, - právo na omezení zpracování, - právo na přenositelnost údajů, - právo vznést námitku, - právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování. - kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. V případě dotazů nebo jiných žádostí ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese Ukrajinská 15, Brno 625 00 nebo e-mailem na adrese info@bio-stavy.cz

4. V případě dotazů nebo jiných žádostí ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese Ukrajinská 15, Brno, 625 00 nebo e-mailem na adrese info@bio-stavy.cz