B17 - Amygdalin

Amygdalin - přírodní kyanogenní glykosid

Amygdalyn můžeme najít např. v mandlích. Amygdalyn pochází z vědeckého rodového jména pro mandloň (Amygdalus). Obsažen je i v dalších rostlinách jako je slivoň americká, meruňka obecná, jabloň domácí, střemcha pozdní, bobkovišeň lékařská. Někdy je neoprávněně vydáván za údajný vitamin B17.

Americký biochemik Ernst T. Krebs poprvé prezentoval amygdalin jako údajný vitamín B17 a tvrdil, že má schopnost léčit rakovinu. Publikované studie neprokázaly, že v tomto ohledu je amygdalin přínosný. Tato látka nesplňuje kritéria pro zařazení mezi vitaminy, i když je tak někdy označována.

Údajný lék

Amygdalin je součástí údajného léku proti rakovině - mandelonitrilu (komerční název Laetrile). V USA zakázal FDA prodej amygdalinu a laetrilu v roce 1977. Později legalizovalo 27 států prodej v rámci jednotlivých států.

Toxicita

Při požití amygdalinu hrozí otrava kyanovodíkem - ten vzniká z amygdalinu odštěpením glukózy. Smrtící dávkou je např. cca 30 ks hořkých mandlí, nebezpečné může být už 10 hořkých mandlí nebo jadérka z dvou kilogramů jablek.

Vzhledem k obsahu amygdalinu v meruňkových jádrech by dospělí mohli sníst asi 3 malá jadérka, aniž by překročili bezpečnou dávku stanovenou EFSA, v případě malých dětí může stačit i polovina jadérka.

Amygdalin beta-glukosidáza, jeden z enzymů, který se vyskytuje v lidských střevech a řadě běžných jídel, z amygdalinu uvolňuje kyanid, což může vést k potenciálně smrtelnému otrávení, pokud by byl amygdalin (ale i laetrile) podán ústně.

Rozpustné ve vodě B1, B2, B3, B5, B6, B7(H), B9, B12, C
Rozpustné v tucích A, D (D2, D3), E, K, K2